Tag: รางวัล

ความคุ้มค่าของแต่ละคนมีขีดจำกัดที่แตกต่างกัน หลายคนแค่ได้กำไรกลับคืนมาไม่ว่ามากหรือน้อยก็ถือว่าได้รับความคุ้มค่า หรืออีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าหากเราจ่ายเงินไปในปริมาณที่เท่าเดิม แต่ได้อะไรเพิ่มกลับมามันก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่า